Gizlilik İlkemiz

Tüm bilgilerin gizlilik esasına uyarak saklanması tıbbi kişisel kayıtlarınızın tam ve doğru olarak korunması ve bu kayıtların kendisi ve yetkili kıldığı kişi tarafından istendiğinide ulaşabilme hakkı.
Vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda hastalarımıza hasta yakınlarına bulundukları ihtiyaç ve beklentiler göz önünde bulundurarak hasta hak ve sorumluluklarının göz önünde bulunduran doğru sağlığı sunmak ilkemizdir.